Picnic Sheraton 2010

_ waciany wypas – dojenie krowy na czas i krecenie waty cukrowej
_ plakat, zaproszenie, identyfikatory, przypinki, dyplomy

_

PicNic(I)’07 – STONKI

_ PicNic Ziemniaczany/ pierwsza mantova integracja z natura, gry i zabawy z kartoflem w tle
_ identyfikacja wizualna

picnic07 foty

_

wydrukuj dwustronnie i wytnij wg instrukcji